Tekne ve Makine Sigortası Teminatı

Tekne & Makine Sigortaları, teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında çeşitli risklere karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Enstitü Müddet Klozları, Norveç Klozları veya benzeri klozlar ile teminat sağlanabilmektedir. Gemi yaşı, klası ve kondisyonu gibi çeşitli risk faktörleri dikkate alınarak sağlanacak şartlar ve muafiyet belirlenmektedir.

- Sefer yapılan suların tehlikeleri - Yangın, hırsızlık, korsanlık, deprem, makine arızaları, ihmaller - Çatışma Sorumluluğu - Gemiye gelen fiziksek hasarlar - Müşterek Avarya, kurtarma, dava ve say masrafları

Kısaca klozların sağladığı tüm şartlar…

Tekne makine sigortası çalışmalarımızda sigorta bedeli, teknenin güncel rayiç piyasa bedeli olarak belirlenmektedir.

Tekne ve makine sigorta teminatımız Enstitü Müddet Klozlarında Tanımlı “ teminat altında olan riskler” maddesinde belirtilen istisnalara tabiidir.

Sadece riskin tamamını sigortalayarak değil, parçalı sigortalı plasmanlarınızdan hisse de alarak siz sigortalılarımıza destek olabileceğiz


HİZMETLERİMİZ  0(533)813-6941